Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
STATUS
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
Postępowanie w tokuPostępowanie w toku
Postępowanie unieważnionePostępowanie unieważnione
Postępowanie rozstrzygniętePostępowanie rozstrzygnięte
Wszelkie zapytania dotyczące postępowań prosimy kierować na adres: przetargi@zgn.waw.pl
Nr faks: (22) 33 66 192,
nr tel. (22) 33 66 126.
STATUS
Tryb postępowania
Numer postępowania
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert
Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania
Data ogłoszenia

Termin składania ofert
Postępowanie unieważnioneTZ-012/U/M/20Opracowaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla sprzedawanych lokali/budynków będących własnością m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Śródmieście Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 14 tys. Euro)28.02.202011.03.2020 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-011/U/M/20Wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu na drodze wewnętrznej / terenie położonym przy ulicy J. Lewartowskiego 2 w WarszawieArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)25.02.202009.03.2020 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-011/U/20Sukcesywne wykonywanie projektów stolarki okiennej i drzwiowej w pustostanach lokali mieszkalnych w budynkach zabytkowych znajd. się w zasobach m.st. W-wy i admi. przez ZGN W-wa Śród -w zakresie niezbędnym do uzyskani Decyzji Mazow.Koser.ZabytkówPrzetarg nieograniczony26.02.202005.03.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-010/R/20Remont 3 pustostanów lokali mieszkalnych Przetarg nieograniczony11.02.202027.02.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-009/R/20Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie ZGN Śródmieście - w podziale na 4 części przetargowePrzetarg nieograniczony11.02.202027.02.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-006/R/M/20Wykonanie izolacji akustycznej podłóg w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 33 w budynku przy ul. Okrąg 2 w Warszawie.(lokal niezamieszkały na czas remontu)Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)14.02.202025.02.2020 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-010/U/M/20Usuwanie graffiti z budynków i budowli znajdujących się w zasobach ZGN ŚródmieścieArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)14.02.202025.02.2020 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-008/U/M/20Wykonanie usługi audytu działu księgowości - analizy procesów finansów księgowych, analizy struktury organizacyjnej działu, analizy czasu pracy ...Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)14.02.202025.02.2020 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-004/R/20Remont budynku biurowo-usługowego Zgoda 11 - w celu dostosowania do przepisów ppoż - UWAGA!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz inf. o wizji lokalnejPrzetarg nieograniczony30.01.202024.02.2020 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-009/R/M/20Usunięcie wylewki na stropie w komunalnym lokalu użytkowym w budynku Ludna 9 - II etap remontuArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)13.02.202024.02.2020 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-005/U/M/20Usługa serisu, aktualizacji, modernizacji i rozbudowy aplikacji bazodanowej opartej na systemie Microsoft SQL (...)Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)11.02.202024.02.2020 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-016/U/20Świad. usług konserw. oraz pogotowia technicznego w branży sani.w bud. należących w 100 % do m. st. Warszawy oraz w loka. 100 % własności m. st. Warszawy znajdujących się w bud. wspól. Inne10.03.202024.02.2020 00:00
Postępowanie w tokuTZ-001/U/20Sprzątanie nieruchomości stanowiących 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Przetarg nieograniczony09.01.202018.02.2020 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-007/R/20Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4/0,23 kV z elementami infrastruktury oświetlenia (...) Świętojerska 12, Ciasna 3, Ciasna 5 w WarszawiePrzetarg nieograniczony30.01.202014.02.2020 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-008/U/20Świadczenie usług konerwacyjnych oraz pogotowia tech.w branży sanitarnej m.st. W-wy na terenie ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK-5 Przetarg nieograniczony04.02.202012.02.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-006/U/20Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na zagospodarowanie terenu między budynkami:M.Anielewicza 7,9,11,Pawia 4,6,Karmelicka 16,L.Zamenhofa 7 w WarszawiePrzetarg nieograniczony23.01.202012.02.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-005/R/20Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Przetarg nieograniczony20.01.202005.02.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-003/U/20Świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach 100% m.st. Warszawy na terenie ZGN Śródmieście ADK Nr 1-6Przetarg nieograniczony22.01.202030.01.2020 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-002/U/2020Świad. usług kons. oraz pogot. Tech. w branży sanit.w budynkach należących w 100% do m.st. W-wy oraz lokalach własności m.st. W-wy znajd. się w bud.wspóln.na terenie ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 1,4,5,6 (- 4 części przetargowe).Przetarg nieograniczony14.01.202022.01.2020 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-141/R/19Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie ZGN ADK Nr 2Przetarg nieograniczony27.12.201914.01.2020 12:00
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2021