Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
STATUS
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
Postępowanie w tokuPostępowanie w toku
Postępowanie unieważnionePostępowanie unieważnione
Postępowanie rozstrzygniętePostępowanie rozstrzygnięte
Wszelkie zapytania dotyczące postępowań prosimy kierować na adres: przetargi@zgn.waw.pl
Nr faks: (22) 33 66 192,
nr tel. (22) 33 66 126.
STATUS
Tryb postępowania
Numer postępowania
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert
Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania
Data ogłoszenia

Termin składania ofert
Postępowanie unieważnioneTZ-104/R/2019Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4/0,23kV z elementami infrastruktury oświetlenia na terenie pomiędzy ul.: Świętojerska 12, Ciasna 3A, Ciasna 5 w Warszawie Przetarg nieograniczony07.10.201922.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-102/R/19Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji oraz odczyty wodomierzy w okresie sezonowym tzw. okresie zimowym i letnim Przetarg nieograniczony07.10.201922.10.2019 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-118/U/M/19Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na zmiany sposobu użytkowania lok.mieszkalnego nr 2 na lok. użytkowy zlokalizowany przy ul. Bugaj 15/17Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)10.10.201922.10.2019 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-093/U/19Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia tech. w branży sanitarnej w bud. należących w 100%do m.st. Warszawy oraz lok. włas. m.st. W-wy znających się w bud. wspól. na terenie ZGN Śródmieście ADK 1,2,3,4,5,6Przetarg nieograniczony02.10.201918.10.2019 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-108/U/19Świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach 100% m.st. Warszawy na terenie ZGN Śródmieście ADK Nr 1-6Przetarg nieograniczony08.10.201916.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-105/U/19Opracowanie audytu energetycznego i inwentaryzacji techniczno-budowlanej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie w WarszawiePrzetarg nieograniczony07.10.201915.10.2019 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-096/U/19świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie ZGN Śródmieście ADK Nr 1,2,3,4,5,6Przetarg nieograniczony01.10.201911.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-091/R/19Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie ZGN ADK Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6Przetarg nieograniczony24.09.201910.10.2019 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-117/R/M/19Wykonanie izolacji akustycznej podłóg w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 33 w budynku przy ul. Okrąg 2 w Warszawie.Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)08.10.201910.10.2019 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-100/U/19Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej stanu technicznego konstrukcji, oraz innych kluczowych elementów budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 81 w WarszawiePrzetarg nieograniczony01.10.201909.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-098/U/19Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego dźwigów osobowych w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie ZGN ŚródmieściePrzetarg nieograniczony26.09.201908.10.2019 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-092/R/19Konserwacja w branży dekarsko-blacharskiej w budynkach st. 100% wł. m.st. W-wy na teren ZGN ADK 1,2,3,4,5,6 (w podziale na 3 części przetargowe)Przetarg nieograniczony23.09.201908.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-097/U/19Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży automatyka węzłów cieplnych w budynkach 100% do m.st. Warszawy na terenie ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 1,2,3,4,5,6Przetarg nieograniczony25.09.201907.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-095/U/19Świadczenie usług konserwacyjnych w branży elektrycznej (w tym pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej) oraz usług pogotowia technicznego Przetarg nieograniczony24.09.201907.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-094/U/19Świadczenie usług kons. w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach nal. w 100% do m.st. W-wy oraz w lok. 100% wł. m.st. W-wy znajdujących się w bud.wspól. - na terenie ZGN ADK Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (w podziale na 3 części przet.)Przetarg nieograniczony23.09.201903.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-099/U/19Świadczenie usług konserwacyjnych w branży domofonów w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracji Domów Komunalnych Nr 1,2,3,4,5,6Przetarg nieograniczony24.09.201903.10.2019 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-082/U/19Sprzątanie nieruchomości stanowiącycyh 100% własności m.st. Warszawy administrowanych przez ZGN ŚródmieściePrzetarg nieograniczony09.09.201901.10.2019 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-108/R/M/19Wykonanie izolacji akustycznej podłóg w zasiedlonym lokalu mieszkalnym nr 33 w budynku przy ul. Okrąg 2 w Warszawie.Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)17.09.201901.10.2019 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-106/U/M/19Konserwacja w branży kotłownie gazowe w budynkach st.100% wł.m.st.W-wy na terenie ZGN Śródmieście ADK Nr 1,2,4Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)16.09.201930.09.2019 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-089/U/19Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją ( w formie opisowej i graficznej) instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji chłodniczej i klimatyzacji znajdującej się na dachu budynku użytkowego przy ulicy Żurawiej 16,18 i 20 w WarszawiePrzetarg nieograniczony12.09.201920.09.2019 12:00
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2021