Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-067/D/20
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu serwerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem dla ZGN Śródmieście

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaDostawy
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert18.09.2020 12:00
Termin otwarcia ofert18.09.2020 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniakryterium - termin realizacji zamówienia: -do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy - Wykonawca otrzyma 20 pkt, -do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy - Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena - 60 % 2)termin realizacji zamówienia - 20 % 3)okres udzielonej gwarancji - 20 %
Termin związania ofertą30 dni

 

UWAGA!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 214.000 EURO

zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych

w art. 91a ustawy pzp

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-067-20 Ogłoszenie
1.1 MB
TZ-067-20 SIWZ
2.29 MB
TZ-067-20 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedm.zam.dostawa sprzetu serwerowego (OPZ)
5.49 MB
TZ-067-20 Pismo - informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
159.07 KB
TZ-067-20 Pismo - modyfikacja OPZ Załacznik nr 6 do SIWZ
133.86 KB
TZ-067-20 Załacznik nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji
641.19 KB
TZ-067-20 Informacja z otwarcia ofert
282.69 KB
TZ-067-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania
318.61 KB
TZ-067-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
114.32 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020