Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-030/U/19
Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zastosowanych rozwiązań projektowych oraz jakości prac remontowych drogi dojazdowej przy ul.Szwoleżerów 5 wykonanych na podstawie projektu bud.-wyk.

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert15.04.2019 12:00
Termin otwarcia ofert15.04.2019 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia4 tygodnie od dnia podpisania Umowy
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Doświadczenie rzeczoznawcy budowlanego 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-030-19 Ogłoszenie
551.4 KB
TZ-030-19 SIWZ
1.07 MB
TZ-030-19 Załacznik nr 5 do SIWZ Wytyczne
653.62 KB
TZ-030-19 Odp. na pytanie
209.85 KB
TZ-030-19 Informacja z otwarcia ofert.
263.32 KB
TZ-030-19 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
335.58 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020