Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-086/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont murków oporowych, wymiana nawierzchni ciągów pieszych, jezdnych w obrębie ul.Bonifraterska 6,Świętojerska 16, Nowiniarska 1, Franciszkańska poprzedzony sporządzeniem dok.projektowej. Zadanie w formule

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert13.07.2018 12:00
Termin otwarcia ofert13.07.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia20 tygodni od dnia podpisania Umowy, w tym dokumentacja projektowa 5 tygodni od dnia podpisania Umowy.
Wadium5.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-086-18 Ogłoszenie
575.6 KB
TZ-086-18 SIWZ
1.48 MB
TZ-086-18 Załacznik nr 5 do SIWz Program Funckjonalno-Użytkowy
1.57 MB
TZ-086-18 Załącznik nr 6 do SIWZ Wytyczne projektowe cz. 1
13.26 MB
TZ-086-18 Załącznik nr 6 do SIWZ Wytyczne projektowe cz. 2
6.86 MB
TZ-086-18 Załącznik nr 6 do SIWZ Wytyczne projektowe cz. 3
6.96 MB
TZ-086-18 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
338.26 KB
TZ-086-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
340.82 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018