Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-109/R/19
Przedmiot zamówienia: Konserwacja w branży dekarsko-blacharskiej w budynkach st. 100% wł. m.st. W-wy na teren ZGN ADK (w podziale na 3 części przetargowe)

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert25.10.2019 12:00
Termin otwarcia ofert25.10.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówienia31.12.2021
Wadium4.100,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami) – waga 60 % 2)czas reakcji – waga 40 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-109-19 Ogłoszenie
603.18 KB
TZ-109-19 SIWZ
1.35 MB
TZ-109-19 Załacznik nr 5 do SIWZ Zakres robót konserwacyjnych
232.07 KB
TZ-109-19 Załacznik nr 6 do SIWZ Wykaz budynków objętych konserwacją
2.06 MB
TZ-109-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie dla części przetargowych 1-3
304 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020