Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-176/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących wł. m.st. W-wy administrowanych przez ZGN Śródmieście - w podziale na 4 części przetargowe

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert07.12.2018 12:00
Termin otwarcia ofert07.12.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaI,II,III cz.przet. od 6 do 8 tyg. IV cz.przet. od 8 do 10 tyg.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 20% Termin wykonania Umowy 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
TZ-176-18 Ogłoszenie
637.53 KB
TZ-176-18 SIWZ
1.46 MB
TZ-176-18 Załącznik nr 5.1 do SIWZ Przedmiar robót
1.52 MB
TZ-176-18 Załącznik nr 5.2 do SIWZ Przedmiar robót
2.33 MB
TZ-176-18 Załącznik nr 5.3 do SIWZ Przedmiar robót
2.91 MB
TZ-176-18 Załącznik nr 5.4 do SIWZ Przedmiar robót
886.39 KB
TZ-176-18 Załacznik nr 5.1-5.4 do SIWZ Przedmiary robót wersja Ath
51.48 KB
TZ-176-18 Załacznik nr 6 do SIWZ STWiORB
1.08 MB
TZ-176-18 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5-
1.11 MB
TZ-176-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie część przet. nr 1
344.69 KB
TZ-176-18 Ogłoszenia o wyniku postępowania (dot. części przetargowych 2,3,4)
1.12 MB
TZ-176-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówień
155.05 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019