Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-004/U/2019
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont stropu pod ciągiem pieszym przed budynkiem przy ulicy K.I Gałczyńskiego 5 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert21.01.2019 12:00
Termin otwarcia ofert21.01.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaod 4 tygodni do 6 tygodni od dnia podpisania
Wadium200,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena 60% Termin realizacji 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-004-19 Ogłoszenie.pdf
595.6 KB
TZ-004-19 - SIWZ.pdf
1.28 MB
TZ-004-19 Załącznik nr 5 do SIWZ - wytyczne.pdf
165.16 KB
TZ-004-19 Załącznik nr 6 do SIWZ Wytyczne projektowe cz. 3 (2).pdf
13.26 MB
TZ-004-19 Załącznik nr 6 do SIWZ Wytyczne projektowe cz. 3 (1).pdf
6.96 MB
TZ-004-19 Załącznik nr 6 do SIWZ Wytyczne projektowe cz. 3 (3).pdf
6.86 MB
TZ-004-19 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy pzp.pdf
302.71 KB
TZ-004-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
133.9 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019