Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-003/R/14
Przedmiot zamówienia: Remont trzech pustostanów lokali mieszkalnych nr 8, 45, 89 w budynku przy al. Ujazdowskich 37 w Warszawie

StatusOgłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert12.02.2014 09:00
Termin otwarcia ofert12.02.2014 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia7 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót, w tym: lokal nr 45 - 4 tygodnie, lokal nr 89 - 3 tygodnie
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 100%
Termin związania ofertą30 dni

 UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Warszawa dnia 24.01.2014 r.

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.000.000 EURO

I ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY na

 

remont trzech pustostanów lokali mieszkalnych nr 8, 45, 89 w budynku przy al. Ujazdowskich 37 w Warszawie

 

 • Zamawiający nie wymaga wadium
 • Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówieńpublicznych
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 • Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od daty wprowadzenia na teren robót, w tym lokal nr 45 – 4 tygodnie, lokal nr 89 – 3 tygodnie.
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie:   cena - 100 %
 • Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 00-464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze
 • Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2014 r. o godz. 09:00.
 • Termin otwarcia ofert: 12.02.2014 r. o godz. 09:15 pok. 209.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- roboty budowlane - 45.00.00.00-7      

Do pobrania
AZ-003 ogloszenie o zamowieniu
42.52 KB
Az-003 SIWZ
377.27 KB
AZ-003 przedmiary - lok. nr 8
640.7 KB
AZ-003 przedmiary - lok. nr 45
896.42 KB
AZ-003 przedmiary - lok. nr 89
551.49 KB
Az-003 STWiORB - lok. nr 8
699.24 KB
Plik nr. 7
Az-003 STWiORB - lok. nr 89
700.04 KB
Az-003 STWiORB - lok. nr 45
766.35 KB
AZ-003 Odpowiedz na pytania
518.71 KB
AZ-003 wynik postepowania
66.34 KB
Az-003 ogloszenie o zawarciu umowy
33.85 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020