Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-177/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy- w podziale na 3 części przetargowe

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert10.12.2018 12:00
Termin otwarcia ofert10.12.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaI część przetargowa od 10 tyg. do 12 II część przetargowa od 8tyg. do 10 III część przetargowa od 5 tyg. do 7
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 60% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 20 % 3)termin wykonania zamówienia – waga 20 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-177-18 SIWZ
1.85 MB
TZ-177-18 Załacznik nr 5.1-5.3 do SIWZ Przedmiary robót wersja Ath
38.78 KB
TZ-177-18 załącznik nr 5.1 do SIWZ przedmiary
1.5 MB
TZ-177-18 załącznik nr 5.2 do SIWZ przedmiary
2.79 MB
TZ-177-18 załacznik nr 5.3 do SIWZ przedmiary
1.47 MB
TZ-177-18 załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
1.09 MB
TZ-177-18 załącznik nr 7 Decyzje administracyjne
520.38 KB
TZ-177-18 Informacja z otwarcia ofert
949.24 KB
TZ-177-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
209.71 KB
TZ-177-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
209.71 KB
TZ-177-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówień.pdf
151.26 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019