Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: TZ-097/U/20
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonanie usług dezynfekcji, deodoryzacji, deratyzacji, dezynsekcji w bud. 100% miasta w lok , wspólnot oraz przeprowadzenia deratyzacji terenów zewnętrznych stanowiących 100% własność m.st. W-wy w administrowaniu ZGN Śródmieście

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert18.12.2020 12:00
Termin otwarcia ofert18.12.2020 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia31.12.2023
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena – waga 60 % Czas reakcji na zgłoszenie – waga 40 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 214.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-097-20 Ogłoszenie.pdf
629.9 KB
TZ-097-20 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
543.22 KB
TZ-097-20 Formularz cenowy.docx
21.04 KB
TZ.-097-20 SIWZ..pdf
1.3 MB
TZ-097-20 modyfikacja SIWZ.pdf
47.76 KB
TZ-097-20 Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.pdf
315.26 KB
TZ-097-20 Ogłoszenie o wyniku postepowania -unieważnienie.pdf
485.54 KB
TZ-097-20 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności.pdf
337.53 KB
TZ-097-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
316.8 KB
TZ-097-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
151.18 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2021