Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-017/R/16
Przedmiot zamówienia: Remont elewacji, dachu, klatki schodowej, izolacja piwnic, instalacja elektryczna, stolarka okienne i drzwiowa w budynku Dynasy 8

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert06.06.2016 10:00
Termin otwarcia ofert06.06.2016 10:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia4 miesiące od dnia wprowadzenia na teren budowy
Wadium5.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 90% okres udzielonej rękojmi - 10%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-017-16 Ogłoszenie
980.42 KB
AZ-017-16 SIWZ
1.48 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 12.1 Przedmiary rna roboty budowlane
1.25 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 12.2 Przedmiary instalacje elektryczne
894.52 KB
AZ-017-16 Załacznik Nr 13.1 STWiOR
979.43 KB
AZ-017-16 Załacznik Nr 13.2 STWiOR
265.58 KB
AZ-017-16 Załacznik Nr 14.1 Dok. projektowa cz. 1
9.43 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 14.1 Dok. projektowa cz. 2
8.58 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 14.2 Dok. projektowa - instalacja elektryczna
2.84 MB
AZ-017-16 Załacznik nr 15 Program prac konserwatorskich
5.01 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 16 Ocena stanu technicznego
9.71 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 17 dok. fotograficzna cz. 1
9.7 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 17 dok. fotograficzna cz. 2
9.69 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 17 dok. fotograficzna cz. 3
9.63 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 17 dok. fotograficzna cz. 4
9.55 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 17 dok. fotograficzna cz. 5
9.58 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 17 dok. fotograficzna cz. 6
5.32 MB
AZ-017-16 Załacznik Nr 18 Decyzje administracyjne
347.14 KB
AZ-017-16 DYNASY 8
20.53 KB
AZ-017-16 Dynasy 8 przedmiar bud. aktualizacja
98.19 KB
AZ-017-16 formularze w wersji edytowalnej
178 KB
AZ-017-16 Ogłoszenie wyniku postępowania
368.32 KB
AZ-017-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
132 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019