Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-094/U/19
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kons. w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach nal. w 100% do m.st. W-wy oraz w lok. 100% wł. m.st. W-wy znajdujących się w bud.wspól. - na terenie ZGN ADK Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (w podziale na 3 części przet.)

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert03.10.2019 12:00
Termin otwarcia ofert03.10.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaod dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty granicznej wynagrodzenia brutto.
Wadium3.100,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami) – waga 45 % 2)cena jednostkowa przeglądu za 1 lokal netto – waga 15 % 3)czas przystąpienia do wykonywania usług od chwili otrzymania zgłoszenia – waga 40 %
Termin związania ofertą30 dni

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-094-19 Ogłoszenie
656.7 KB
TZ-094-19 SIWZ
1.38 MB
TZ-094-19 Załacznik nr 5 do SIWZ Zakres robót konserwacyjnych
826.28 KB
TZ-094-19 Załacznik nr 6 do SIWZ Wykaz budynków objętych konserwacją
1.64 MB
TZ-094-19 Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust. 5
1.02 MB
TZ-094-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla 3 części przetargowych
1.14 MB
TZ-094-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
144.11 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020