Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-075/R/17
Przedmiot zamówienia: Rozbiórka garaży usytuowanych przy ul. Nowolipie 3/5 oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert20.10.2017 12:00
Termin otwarcia ofert20.10.2017 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia28 tygodni od dnia wprowadzenia na teren budowy, przy czym rozbiórka garaży do dnia 10.12.2017 r.
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 80% 2)okres udzielonej rękojmi na roboty budowlane – waga 20 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-075-17 Ogłoszenie
179.88 KB
AZ-075-17 SIWZ
1.37 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót
592.21 KB
AZ-075-17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Przed. robót wersja Ath
5.05 KB
AZ-075-17 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
181.34 KB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany cz. 1
9.07 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany cz. 2
4.18 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany cz. 3
10.72 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt wykonawczy cz. 1
9.03 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt wykonawczy cz. 2
4.16 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt wykonawczy cz. 3
9.47 MB
AZ-075-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Rysunki
339.34 KB
AZ-075-17 Załacznik nr 8 do SIWZ Decyzje administracyjne
1.23 MB
AZ-075-17 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
286.62 KB
AZ-075-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
360.05 KB
AZ-075-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
120.05 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018