Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-013/R/19
Przedmiot zamówienia: Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących wł. m.st. W-wy administrowanych przez ZGN Śródmieście - w podziale na 5 części przetargowych

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert08.02.2019 12:00
Termin otwarcia ofert08.02.2019 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaod 5 tygodni do 7 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót (dot. wszystkich części przetargowych)
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 20% Termin wykonania zamówienia 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
TZ-013-19 Ogłoszenie
624.97 KB
TZ-013-19 SIWZ
1.46 MB
TZ-013-19 Załącznik nr 5.1 do SIWZ Przedmiar robót
1.96 MB
TZ-013-19 Załącznik nr 5.2 do SIWZ Przedmiar robót
778.5 KB
TZ-013-19 Załącznik nr 5.3 do SIWZ Przedmiar robót
1.26 MB
TZ-013-19 Załącznik nr 5.4 do SIWZ Przedmiar robót
1.05 MB
TZ-013-19 Załącznik nr 5.5 do SIWZ Przedmiar robót
1.11 MB
TZ-013-19 Załącznik nr 5.1-5.5 do SIWz Przedmiary robót wersja Ath
45.88 KB
TZ-013-19 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
1.08 MB
TZ-013-19 Informacja z otwarcia ofert.
1.51 MB
TZ-013-19 Ogłoszenia wyniku postępowania - unieważnienie cz.przet. 2,3,5
1.09 MB
TZ-013-19 Ogłoszenia o wyniku postępowań dla cz.przet. 1 i 4
754.87 KB
TZ-013-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
135.03 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019