Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-057/U/16
Przedmiot zamówienia: Konserwacja branży elektrycznej, pogotowie techniczne, pomiary instalacji elektrycznej i piorunochronnej - MODYFIKACJA JEDZ i postanowień umowy

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert28.12.2016 09:00
Termin otwarcia ofert28.12.2016 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówienia31.12.2018
Wadium12.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1) cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami) – 70 % 2) cena jednostkowa pogotowia technicznego netto – 10 % 3) cena jednostkowa netto za przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej za 1 m2 budynku – 10 % 4) czas przystąpienia do wykonywania usług od chwili otrzymania zgłoszenia – waga 10 %
Termin związania ofertą60 dni

UWAGA MODYFIKACJA SIWZ i JEDZ

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

  1. pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl
  2. odebrać odpłatnie w wersji papierowej przedstawiając dowód zapłaty, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104,
  3. otrzymać odpłatnie pocztą na wniosek wykonawcy przesłany faxem nr 223366192. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na konto bankowe. Nie ma możliwości wysłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ wynosi 8,70zł. – konto bankowe 57 1030 1508 0000 0005 5087 9018

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-057-16 SIWZ
1.29 MB
AZ-057-16 Załącznik nr 2 - JEDZ
1.25 MB
AZ-057-16 Ogłoszenie
207.37 KB
AZ-057-16 Załącznik nr 5 do SIWZ - zakres prac
2.71 MB
AZ-057-16 Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz budynków
2.94 MB
AZ-057-16 Modyfikacja SIIWZ
1.68 MB
AZ-057-16 Załącznik nr 2 - JEDZ po modyfikacji
6.54 MB
AZ-057-16 Modyfikacja SIWZ II
531.02 KB
AZ-057-16 Informacja z otwarcia ofert
2.27 MB
AZ-057-16 Ogłoszenie wyniku postępowania
2.37 MB
AZ-057-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówień
209.1 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020