Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-096/U/19
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług konserwacyjnych w branży kominiarskiej w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie ZGN Śródmieście ADK Nr 1,2,3,4,5,6

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert11.10.2019 12:00
Termin otwarcia ofert11.10.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaOd dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2020 r., do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty umownej
Wadium3.400,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena jednostkowa ryczałtowa netto za 1 mb przewodu kominowego za sprawdzenie pod względem podłączeń ciągu, drożności i szczelności przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych wraz z opinią i schematem – waga kryterium 25% 2)cena jednostkowa ryczałtowa netto za czyszczenie 1 mb przewodów kominowych dymowych i spalinowych wraz z opinią i schematem – waga kryterium 20% 3)cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami) za prace przekraczające zakres ryczałtu – waga kryterium 10% 4)cena jednostkowa za opinię kominiarską dla 1 lokalu – waga kryterium 5% 5)kryterium jakości – waga kryterium – 40%.
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-096-19 Ogłoszenie
596.97 KB
TZ-096-19 SIWZ
1.77 MB
TZ-096-19 Wykaz budynków
1014.48 KB
TZ-096-19 Zakres czynności
50.78 KB
TZ-096-19 Karta pracy konserwatora branża kominiarska (2)
17.17 KB
TZ-096-19 Odpowiedzi na pytania Wykonawców
413.93 KB
TZ-096-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
307.89 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020