Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-062/U/20
Przedmiot zamówienia: Opracowanie ekspertyzy technicznej muru oporowego pomiędzy nieruchomościami Polna 24, Polna 30 i Polna 30A tj. teren między działką nr ew. 18, a działkami nr ew. 22 i 23 z obrębu 5-05-10 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert11.09.2020 12:00
Termin otwarcia ofert11.09.2020 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia9 tygodni od dnia podpisania Umowy, w tym 4 tygodnie na uzgodnienie ekspertyzy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 

M.ST. WARSZAWY OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 214.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-062-20 Ogłoszenie
1.2 MB
TZ-062-20 SIWZ
1.1 MB
TZ-062-20 Załącznik nr 5 do SIWZ Wytyczne do wykonania ekspertyzy
2.83 MB
TZ-062-20 Informacja z otwarcia ofert
279.11 KB
TZ-062-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania
336.01 KB
TZ-062-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
120.22 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020