Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-014/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni podórza oraz zagosp.terenu zielenią i oświetleniem przy ul. Ciasnej 15 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert28.03.2017 09:00
Termin otwarcia ofert28.03.2017 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaod 4 tyg. do 8 tyg.
Wadium4.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 60% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 20 % 3)termin wykonania – waga 20 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku,
przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-014-17 Ogłoszenie
435.26 KB
AZ-014-17 SIWZ
1.36 MB
AZ-014-17 Załacznik nr 5 do SIWZ - Przed.robót + warunki przyłączenia
2.2 MB
AZ-014-17 Przedmiary robót wersja Ath
10.66 KB
AZ-014-17 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
277 KB
AZ-014-17 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.1
367.16 KB
AZ-014-17 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.2 rysunki
8.86 MB
AZ-014-17 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.3 rysunki
10.26 MB
AZ-014-17 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa cz.4 rysunki
11.69 MB
AZ-014-17 Załącznik nr 8 do SIWZ - Wytyczne dot. ogrodzenia placu budowy
367.57 KB
Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
285.65 KB
AZ-014-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
319.98 KB
AZ-014-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
109.76 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019