Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-041/R/17
Przedmiot zamówienia: remont lokalu użytkowego nr 9 po remoncie stropów w budynku przy ul. Mokotowowskiej 65 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert07.08.2017 10:00
Termin otwarcia ofert07.08.2017 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniazamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę
Wadium700,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1. cena - 100% 2. rękojmia (min.36 m-cy - max. 72 m-ce) -20% 3. termin wykonania (min. 3 tygodnie - max. 6 tygodni) - 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

Zakończonego aukcją elektroniczną

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-041 ogloszenie o zamowieniu
82.19 KB
AZ-041 SIWZ
1.7 MB
AZ-041 przedmiary
8.41 KB
AZ-041 STWiORB
934.58 KB
AZ-041 ogloszenie o unieaznieniu postepowania
79.12 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020