Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-008/R/19
Przedmiot zamówienia: Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących wł. m.st. W-wy administrowanych przez ZGN Śródmieście - w podziale na 4 części przetargowe

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert04.02.2019 12:00
Termin otwarcia ofert04.02.2019 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaCzęść przetargowa 1 i 4: od 6 do 8 tyg. Część przetargowa 2 i 3: od 5 do 7 tyg.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena: 60% Okres udzielonej rękojmi: 20% Termin wykonania: 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-008-19 Ogłoszenie
601.31 KB
TZ-008-18 SIWZ
1.46 MB
TZ-008-19 Załacznik nr 5.1 do SIWZ Przedmiary robót
1.28 MB
TZ-008-19 Załacznik nr 5.2 do SIWZ Przedmiary robót
1.11 MB
TZ-008-19 Załacznik nr 5.3 do SIWZ Przedmiary robót
1.16 MB
TZ-008-19 Załacznik nr 5.4 do SIWZ Przedmiary robót
775.21 KB
TZ-008-19 Załacznik nr 5.1-5.4 do SIWZ - Przedmiary robót wersja Ath
45.24 KB
TZ-008-18 Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
1.08 MB
TZ-008-19 Informacja z otwarcia ofert
1.33 MB
TZ-008-19 Ogłoszenia o wyniku postępowań dla częsci przet. nr 1-4
736.78 KB
TZ-008-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
149.96 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019