Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-052/R/15
Przedmiot zamówienia: Remont podwórza przy ulicy Litewskiej 12 w Warszawie

StatusOgłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert19.10.2015 09:00
Termin otwarcia ofert19.10.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia6 tygodni
Wadium2.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 90% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 10 %
Termin związania ofertą30 dni

  OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

  • W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
  • W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy

  • ul. Szwoleżerów 5.

 Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-052-15 ogłoszenie
766.7 KB
AZ-052-15 SIWZ
1.21 MB
AZ-052-15 przedmiary załacznik nr 11
110.35 KB
AZ-052-15 STWiORB załącznik nr 12
2.37 MB
AZ-052-15 dokumentacja projektowa cz. opisowa załacznik nr 13
2.56 MB
AZ-052-15 dokumentacja projektowa rys. 2 załacznik nr 13
5.62 MB
AZ-052-15 dokumentacja projektowa rys. załącznik nr 13
2.4 MB
AZ-052-15 decyzja administracyjna załacznik nr 14
169.34 KB
AZ-052-15 ATH
2.77 KB
AZ-052-15 pismo dadanie ATH
250.69 KB
AZ-052-15 ogłoszenie o wyniku postępowania
400.77 KB
AZ-052-15 ogłoszenie o zawarciu umowy
112.41 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020