Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-015/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont dachu, elewacji z prześwitelm bramowym (...) w budynku przy ul. Mostowej 16/18 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert03.04.2017 10:00
Termin otwarcia ofert03.04.2017 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaod 12 tyg. do 18 tyg.
Wadium17.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 60% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 20 % 3)termin wykonania – waga 20 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-015-17 Ogłoszenie
493.71 KB
AZ-015-17 SIWZ
1.42 MB
AZ-015-17 Załacznik do 5 do SIWZ - Przedmiary robót
1.27 MB
AZ-015-17 Przedmiary w wersji Ath
14.82 KB
AZ-015-17 Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
1.51 MB
AZ-015-17 Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumnetcaja projektowa PB
18.87 MB
AZ-015-17 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa PW
13.16 MB
AZ-015-17 Załacznik nr 8 do SIWZ - Decyzje administracyjne
359.9 KB
AZ-015-17 Załącznik nr 9 do SIWZ Wytyczne dot. ogrodzenia placu budowy
367.57 KB
Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
337.81 KB
AZ-015-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
214.61 KB
AZ-015-17 Ogłoszenie o udzieleniu zmaówienia
127.38 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019