Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-012/R/18
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu między budynkami M. Anielewicza 15,17 i Karmelicką 15 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert23.03.2018 12:00
Termin otwarcia ofert23.03.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia14 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robóy
Wadium4.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 40%
Termin związania ofertą30 dni

Modyfikacja warunków udziału w postępowaniu oraz Załącznika nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-012-18 Ogłoszenie
518.59 KB
AZ-012-18 SIWZ
1.43 MB
AZ-012-18 Załacznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót
509.17 KB
AZ-012-18 Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót wersja Ath
3.27 KB
AZ-012-18 Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
377.56 KB
AZ-012-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
6.06 MB
AZ-012-18 Odp.na pytanie + modyfikacja Zał. nr 3 do SIWZ
266.21 KB
AZ-012-18 Istotne postanowienia umowy - po modyfikacji
503.17 KB
AZ-012-18 Informacja z otwarcia ofert
314.05 KB
AZ-012-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania
170.71 KB
AZ-012-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
111.32 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018