Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-171/R/18
Przedmiot zamówienia: UWAGA MODYFIKACJA Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących wł. m.st. W-wy administrowanych przez ZGN Śródmieście - w podziale na 4 części przetargowe

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert28.11.2018 12:00
Termin otwarcia ofert28.11.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaI, II część przetargowa od 10 tyg. do 12 tyg. III część przetargowa od 5 tyg. do 7 tyg. IV część przetargowa od 6 tyg. do 8 tyg.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 20% Termin wykonania zamówienia 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-171-18 Ogłoszenie
624.02 KB
TZ-171-18 SIWZ
1.46 MB
TZ-171-18 Załacznik nr 5.1 do SIWZ Przedmiary robót
1.25 MB
TZ-171-18 Załacznik nr 5.2 do SIWZ Przedmiary robót
1.08 MB
TZ-171-18 Załacznik nr 5.3 do SIWZ Przedmiary robót
955.15 KB
TZ-171-18 Załacznik nr 5.4 do SIWZ Przedmiary robót
2.02 MB
TZ-171-18 Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót wersja Ath
51.35 KB
TZ-171-18 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
1.08 MB
TZ-171-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja stolarki drzwiowej (opis techniczny)
246.12 KB
TZ-171-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja stolarki drzwiowej (rysunki)
545.02 KB
TZ-171-18 Załacznik nr 8 do SIWZ - Decyzje administracyjne
1.91 MB
TZ-171-18 Modyfikacja SIWZ
153.3 KB
TZ-171-18 Dokumentacja S. Noakowskiego
2.97 MB
TZ-171-18 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
1.14 MB
TZ-171-18 Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie dla części przetargowej nr 3
343.02 KB
TZ-171-18 Ogłoszenia o wyniku postępowania cz.przet. 1,2,4
1000.41 KB
TZ-171-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówień
140.09 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019