Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-062/U/16
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych - modyfikacja SIWZ

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert06.12.2016 10:00
Termin otwarcia ofert06.12.2016 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejTak
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia31.12.2017
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena 60% 2) liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy (bezpośredniej usłudze) na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wg stanu na dzień 31.10.2016 r - 40%
Termin związania ofertą30 dni

UWAGA modyfikacja SIWZ

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

  1. pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl
  2. odebrać odpłatnie w wersji papierowej przedstawiając dowód zapłaty, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104,
  3. otrzymać odpłatnie pocztą na wniosek wykonawcy przesłany faxem nr 223366192. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na konto bankowe. Nie ma możliwości wysłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ wynosi 8,40 zł. – konto bankowe 57 1030 1508 0000 0005 5087 9018

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-062-16 Ogłoszenie
277.41 KB
AZ-062-16 SIWZ
1.18 MB
AZ-062-16 Odpowiedź na pytania + modyfikacja SIWZ
754.19 KB
AZ-062-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
397.07 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019