Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-061/U/20
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiOR na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w bud. Bugaj 15/17 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert31.08.2020 12:00
Termin otwarcia ofert31.08.2020 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia10.12.2020
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena – 60 % 2)doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40 %
Termin związania ofertą30 dni

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

M.ST. WARSZAWY OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 214.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-061-20 Ogłoszenie
1.3 MB
TZ-061-20 SIWZ
1.16 MB
TZ-061-20 Załacznik nr 5 - wytyczne
413.82 KB
TZ-061-20 Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust.5 pzp.pdf
302.17 KB
TZ-061-20 Ogłoszenie o wyniku postępowania -unieważnienie.pdf
341.46 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020