Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-079/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont murów oporowych oraz schodów zewnętrznych na terenie przy ul. Nowolipki 6 i Nowolipki 11 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert31.10.2017 12:00
Termin otwarcia ofert31.10.2017 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia24 tygodnie od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium2.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena - 80% Okres udzielonej rękojmi - 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-079-17 Ogłoszenie
179.52 KB
AZ-079-17 SIWZ
1.3 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót
850.22 KB
AZ-079-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót wersja Ath
7.39 KB
AZ-079-17 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB Nowolipki 6
161.8 KB
AZ-079-17 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB Nowolipki 11
162.15 KB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 6 PB cz. 1
7.2 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 6 PB cz. 2
9.55 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 6 PW cz. 1
7.19 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 6 PW cz. 2
8.34 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 11 PB cz. 1
6.82 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 11 PB cz. 2
11.87 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 11 PW cz. 1
6.82 MB
AZ-079-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa Nowolipki 11 PW cz. 2
10.67 MB
AZ-079-17 Decyzje adminsitracyjne
2.3 MB
AZ-079-17 Odp. na pytanie
176.76 KB
AZ-079-17 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
241.89 KB
AZ-079-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
317.51 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020