Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-085/R/18
Przedmiot zamówienia: Doposażenie budynku Nowy Świat 39 oficyna w windę dla osób niepełnosprawnych ...

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert16.07.2018 12:00
Termin otwarcia ofert16.07.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia20 tygodni od dnia podpisania Umowy na całość zakresu z uwzględnieniem czasu oczekiwania na uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń (w tym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), decyzję WAiB oraz odbioru dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, w tym 6 tygodni na wykonanie dokumentacji projektowej, uzgodnionej przez rzeczoznawcę p.poż
Wadium7.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena-60% Okres udzielonej rękojmi-40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-085-18 Ogłoszenie
648.92 KB
TZ-085-18 SIWZ
1.49 MB
TZ-085-18 Program funkcjonalno-użytkowy
868.15 KB
TZ-085-18 Decyzje administracyjne
1.39 MB
TZ-085-18 Informacja z otwarcia ofert
379.03 KB
TZ-085-18 Ogłoszenie wyniku postępowania
343.25 KB
TZ-085-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
148.77 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018