Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-043/R/16
Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie remontu muru oporowego pomiędzy posesjami S. Jaracza 4 i S. Jaracza 6 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert19.10.2016 09:00
Termin otwarcia ofert19.10.2016 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia30.06.2017
Wadium1.200,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 60% okres udzielonej rękojmi - 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:

  1. pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl
  2. odebrać odpłatnie w wersji papierowej przedstawiając dowód zapłaty, w Zakładzie GospodarowaniaNieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104,
  3. otrzymać odpłatnie pocztą na wniosek wykonawcy przesłany faxem nr 223366192. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na konto bankowe. Nie ma możliwości wysłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ wynosi 13,00 zł.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-043-16 Ogłoszenie o zamówieniu
378.61 KB
AZ-043-16 SIWZ
1.27 MB
AZ-043-16 Program funkcjonalno-użytkowy
2.4 MB
AZ-043-16 Postanowienia PINB-u
338.34 KB
AZ-043-16 Informacja z otwarcia ofert
323.56 KB
AZ-043-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowannia
330.89 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020