Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-086/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont podwórka na terenie przy ul. Kruczej 41/43, Żurawiej w Warszawie - I etap

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert22.11.2017 12:00
Termin otwarcia ofert22.11.2017 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia8 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena - 80% Okres udzielonej rękojmi - 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-086-17 Ogłoszenie
186.66 KB
AZ-086-17 SIWZ
1.37 MB
AZ-086-17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót
214.09 KB
AZ-086-17 przedmiary ath
8.03 KB
AZ-086-17 Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany - drogi i chodniki
5.01 MB
AZ-086-17 Załączbnik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany - instalacje elektryczne
953.56 KB
AZ-086-17 Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB
2.06 MB
AZ-086-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
284.95 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018