Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-014/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont podwórka przy budynkach al. Solidarności 113D i 115 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert03.04.2018 12:00
Termin otwarcia ofert03.04.2018 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia10 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-014-18 Ogłoszenie
518.01 KB
AZ-014-18 SIWZ
1.39 MB
AZ-014-18 Załacznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót
221.99 KB
AZ-014-18 Załacznik nr 5 do SIWZ - Przed. robót wersja Ath
14.41 KB
AZ-014-18 Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
260.56 KB
AZ-014-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dok.projektowa cz.1
5.5 MB
AZ-014-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dok.projektowa cz.2
10.32 MB
AZ-014-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dok.projektowa cz.3
8.39 MB
AZ-014-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dok.projektowa cz.4
8.43 MB
AZ-014-18 Załacznik nr 7 do SIWZ - Dok.projektowa cz.5
5.69 MB
AZ-014-18 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5-
254.65 KB
AZ-014-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie
309.89 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018