Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-097/U/19
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży automatyka węzłów cieplnych w budynkach 100% do m.st. Warszawy na terenie ZGN w Dzielnicy Śródmieście ADK Nr 1,2,3,4,5,6

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert07.10.2019 12:00
Termin otwarcia ofert07.10.2019 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaOd 01.01.2020 r., do dnia 31.12.2021 r.
Wadium1.700,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1) C1 cena jednostkowa ryczałtowa netto za konserwację 1 węzła dwufunkcyjnego miesięcznie i świadczenie pogotowia technicznego miesięcznie - waga 30% 2) C2 cena jednostkowa ryczałtowa netto za konserwację 1 węzła c.o. i świadczenie pogotowia technicznego w trakcie sezonu grzewczego – waga 20% 3) C3 cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami) za prace przekraczające poza zakres konserwacji – waga 10% 4) C4 czas przystąpienia do wykonywania usług od chwili otrzymania zgłoszenia - waga 40%.
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 221.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-097-19 Ogłoszenie
593.58 KB
TZ-097-19 SIWZ
1.52 MB
TZ-097-19 Wykaz budynków
980.77 KB
TZ-097-19 Zakres czynności pogotowie techniczne
165.4 KB
TZ-097-19 Zakres czynności usługi konserwacyjne
321.16 KB
TZ-097-19 Informacja z otwarcia ofert
328.26 KB
TZ-097-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania
408.13 KB
TZ-097-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
131.85 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020